Werk aan je toekomst

Trainingsprogramma

CitySteward Nederland biedt praktijkgerichte trainingen aan die voor jou geschikt zijn.  Hiermee leg je als kandidaat een trainingsprogramma af die voldoet aan de door ons gestelde eisen in het kader van toezicht, service en hospitality. Met ons trainingsprogramma kan jij je ontwikkelen, certificaten behalen en je kansen op de arbeidsmarkt vergroten!

Trainingsprogramma

CitySteward Nederland biedt praktijkgerichte trainingen aan die voor jou geschikt zijn.  Hiermee leg je als kandidaat een trainingsprogramma af die voldoet aan de door ons gestelde eisen in het kader van toezicht, service en hospitality. Met ons trainingsprogramma kan jij je ontwikkelen, certificaten behalen en je kansen op de arbeidsmarkt vergroten!

Bewustwording

Samenwerken

Leiderschap

Wat leer je tijdens de trainingsperiode?

Bewustwording

Binnen ons trainingsprogramma leer je om bewust te worden van je sterke kanten, zwakke kanten, kwaliteiten, valkuilen en je eigen mindset. Bewust zijn van je eigen kunnen is belangrijk als CitySteward.

Communiceren

De basisvaardigheden van communicatie zoals goed kunnen luisteren, vragen kunnen stellen. Oog hebben voor het geheel en het belang van de ander. Je kwetsbaar kunnen opstellen wanneer dat nodig is

Modelleren

Van mensen, mentale en fysieke persoonlijke uitstraling. Gespreksvoering en zelfvertrouwen, houding, uitstraling en mentale weerbaarheid. Als afsluiting het complimentenspel, dit mede ter versterking van de groepseenheid.

Leiderschap

Jezelf overtuigend kunnen presenteren, je belangrijkste doelen voor ogen hebben en weten hoe je die doelen kunt bereiken en wat daarvoor nodig is. Onder meer met behulp van time-management en andere belangrijke vaardigheden.

Assertiviteit

Onder meer kunnen opkomen voor je eigen belang en de ander durven confronteren of waarderen op basis van de geleverde bijdrage van de ander. Bij jezelf kunnen blijven wanneer je geprovoceerd wordt.

Herkennen van emoties

Bij communicatie zegt het lichaam en het gezicht veel door non- verbale signalen. Hier wordt in de trainingen middels oefeningen en voorbeelden in getraind. In de training worden instrumentele- en frustratie agressie vormen behandeld,

Trainingsprogramma

Wil je werken aan je toekomst?

Ik wil me aanmelden!

Connect met ons via onze socials!